Odoo

Something about Odoo

Odoo Multiwebsite & Website

We have a new superpower! Odoo Multiwebsite has a huge dimension. We also have many new features for Website module.…

Flexibee bridge

Odoo je samo o sobě super systém a pokud do něj ještě investujete trochu času a peněz - například pro jeho customizaci - tak může být pro Váš byznys nenahraditelným společníkem. Jedním z nedostatků, které však vnímáme je, že Odoo končí tam, kde je potřeba něco zaúčtovat a předat finančnímu…

Jana Prošková

Give us your phone number and we will call you back.