Business intelligence & reporting

Vaše firma roste, počet zaměstnanců se zvyšuje, koloběh dokumentů není zrovna nejlepší a vaši zaměstnanci pracují s různými verzemi dat, což způsobuje neshodu a zmatek v normálním chodu vaší společnosti? Někteří zaměstnanci k těmto informacím nebo datům nemají přístup nebo naopak mají přístup i tam kam nechcete?

Primárním řešením je perfektní informační systém a to buď komplexní ERP systém, nebo jen dokumentově zaměřené DMS. Jako nutný základ všeho je však efektivní práce s daty a schopnost je zhodnotit a využít.

Business intelligence

Business Intelligence lze chápat jako komplexní a efektivní přístup k práci s firemními daty, který ovlivňuje strategická rozhodnutí a budoucí posun vaší společnosti. Jedinečnost a konkurenceschopnost vašeho podniku spočívá ve schopnosti tato data efektivně využít a proměnit je v nástroj, který zrychlí vaši reakci na měnící se požadavky trhu a zákazníků.

Základem Business Intelligence je práce s daty. Je to tzv. řetězec zkvalitnění informací (Intelligence Value Chain). Prvním krokem v tomto řetězci je vytěžování dat (data mining), dále čistění surových dat organizace, integrování, transformace do využitelné podoby, jejich analýza a výsledné zpracování v podobě zpráv a reportů. BI je více než jen podnikový reporting, jedná se o sadu nástrojů, kterými společnosti získávají již přehledně zpracovaná data, která jsou lidsky čitelná a dokážete je vytěžit na pár kliknutí.

Business Intelligence nástroje 

Business Intelligence nástroje již pomohli stovkám firem zefektivnit procesy, odhalit mezery v řízení firmy a hlavně vykázat v položce ROI (návratnost investic) neuvěřitelná čísla. 

BI tools, se kterými pracujeme:

Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo

Datawarehouse & Big Data

Business Intelligence tedy shromažďuje a zpracovává data. Analytické možnosti pak představují určitou nadstavbu, která umožňuje pomocí predikce, modelování nebo simulace odhalit skryté souvislosti a pomůže vám tak lépe porozumět potřebám vaší firmy a trhu, na kterém působíte.

Poskytujeme služby spojené s datovými sklady, které slouží ke konsolidaci různých dat pro reporting a analýzu. Vytvoříme sestavy, dashboardy, grafy, tabulky - obecně vizualizoce dat. Získané výsledky pak poskytují zaměstnancům a manažerům výše zmíněné možnosti, jak nakládat a využívat získané informace.

Není nic jednoduššího, než si domluvit konzultaci s naším konzultantem a zjistit více o tom, jak efektivněji řídit a posilovat vaši firmu. Pak už je to jen o vašich potřebách a našich analyticích, aby pro Vás navrhli vhodné řešení.

  Naše služby:


  • Design data warehouse & data lakes.

  • Data mart and dashboard development.

  • Data quality consulting.

  • Complex Data Integration

  • Customer and Supply Chain Analysis

  • Master Data Management

  • Big Data Engineering and Design

  Pomáháme společnostem porozumět jejich značce, konkurenci a trhu. Máme zkušenosti, které vám pomohou najít správné analytické a reportovací řešení přesně pro vaše potřeby. 
  Give us your phone number and we will call you back.