Business Intelligence

Vaše firma roste, počet zaměstnanců se zvyšuje, koloběh dokumentů není zrovna nejlepší a vaši zaměstnanci pracují s různými verzemi dat, což způsobuje neshodu a zmatek v normálním chodu vaší společnosti? Někteří zaměstnanci k těmto informacím nebo datům nemají přístup nebo naopak mají přístup i tam kam nechcete?

Primárním řešením je perfektní informační systém a to buď komplexní ERP systém, nebo jen dokumentově zaměřené DMS. Jako nutný základ všeho je však efektivní práce s daty a schopnost je zhodnotit a využít.

Business Intelligence

Business Intelligence lze chápat jako komplexní a efektivní přístup k práci s firemními daty, který ovlivňuje strategická rozhodnutí a budoucí posun vaší společnosti. Jedinečnost a konkurenceschopnost vašeho podniku spočívá ve schopnosti tato data efektivně využít a proměnit je v nástroj, který zrychlí vaši reakci na měnící se požadavky trhu a zákazníků.

Základem Business Intelligence je práce s daty. Je to tzv. řetězec zkvalitnění informací (Intelligence Value Chain). Prvním krokem v tomto řetězci je vytěžování dat (data mining), dále čistění surových dat organizace, integrování, transformace do využitelné podoby, jejich analýza a výsledné zpracování v podobě zpráv a reportů. BI je více než jen podnikový reporting, jedná se o sadu nástrojů, kterými společnosti získávají již přehledně zpracovaná data, která jsou lidsky čitelná a dokážete je vytěžit na pár kliknutí.

Nástroje business intelligence již pomohli desítkám firem zefektivnit procesy, odhalit mezery v řízení firmy a hlavně vykázat v položce ROI (návratnost investic) neuvěřitelná čísla. Jaké jsou tedy přínosy BI?

  • identifikace úsporných řešení a nalezení ztrátových procesů  

  • převod ERP dat do přehledných zpráv a reportů napříč všemi odděleními

  • odhalení nových obchodních příležitostí a potencionálních zdrojů příjmů

  • optimalizace obchodních procesů

  • zvýšení provozní efektivity

  • vytváření sestav klíčových ukazatelů výkonu (KPI)

Business a Analytical Intelligence

Business Intelligence  tedy shromažďuje a zpracovává data. Analytické možnosti pak představují určitou nadstavbu, která umožňuje pomocí predikce, modelování nebo simulace odhalit skryté souvislosti a pomůže vám tak lépe porozumět potřebám vaší firmy a trhu, na kterém působíte.

Dokážete vytvářet sestavy, dashboardy, grafy, tabulky - obecně vizualizovat data. Tyto výsledky pak poskytují zaměstnancům a manažerům výše zmíněné možnosti, jak nakládat a využívat získané informace.

Nechceme vás dál zatěžovat definicemi. Stačí, že máte vstupní kritérium pro Business Intelligence – to jsou data – a chcete využít jejich potenciál k růstu vaší firmy. Pak je tu samozřejmě firma Orgis IT, aby vám z jednoho velkého celku dat získala přesně ty informace, které potřebujete vědět.

Není nic jednoduššího, než si domluvit konzultaci s naším konzultantem a zjistit více o tom, jak efektivněji řídit a posilovat vaši firmu. Pak už je to jen o vašich potřebách a našich analyticích, aby pro vás vytvořili analýzu dat a navrhli vhodné řešení.

Nechte nám zde svoje číslo a my se vám ozveme.