Business Intelligence

Vaše firma stále roste co se týče počtu zaměstnanců, koloběh dokumentů není zrovna nejlepší a vaši zaměstnanci pracují s různými verzemi dat, což způsobuje neshodu a zmatek v normálním chodu vaší společnosti? Někteří zaměstnanci k těmto informacím nebo datům dokonce ani nemají přístup?

Řešením je perfektní informační systém a to buď komplexní ERP systém, nebo jen dokumentově zaměřené DMS. A základem všeho je efektivní práce s daty.

Business Intelligence

Business Intelligence lze chápat jako komplexní a efektivní přístup k práci s firemními daty, který ovlivňuje strategická rozhodnutí a budoucí posun vaší společnosti. Jedinečnost a konkurenceschopnost vašeho podniku spočívá ve schopnosti tato data efektivně využít a proměnit je v nástroj, který zrychlí vaši reakci na měnící se požadavky trhu a zákazníků.

Základem Business Intelligence je práce s daty, je to tzv. řetězec zkvalitnění informací (Intelligence Value Chain). Prvním krokem v tomto řetězci je čistění dat, integrování, transformace do využitelné podoby, jejich analýza a výsledné zpracování. 

Proces vytváření informací z velkého objemu dat vyžaduje flexibilní architekturu. Ta zahrnuje různé paměťové struktury – relační pro aktuální data, multidimenzionální pro porovnávání, analýzu, identifikaci vzorků a trendů, tabulky pro prognózování, tzv. legacy storage pro porovnání s historií původního uložení nebo libovolnou kombinaci uložení dat… 

Nechceme vás zatěžovat těmito definicemi. Stačí, že máte vstupní kritérium pro Business Intelligence – to jsou data – a chcete využít jejich potenciál k růstu vaší firmy. Pak je tu samozřejmě firma Orgis IT, aby vám z jednoho velkého celku dat získala přesně ty informace, které potřebujete vědět.

Business a Analytical Intelligence

Business Intelligence poskytuje mechanismus zajišťující doručení správné informace správné osobě ve správný čas a jako takový je základním kamenem procesu vytváření a distribuce komplexních informací. 

Analytické možnosti pak představují určitou nadstavbu, která umožňuje pomocí predikce, modelování nebo simulace odhalit skryté souvislosti a pomůže vám tak lépe porozumět potřebám vaší firmy a trhu, na kterém působíte.

Není nic jednoduššího, než si domluvit konzultaci s naším konzultantem a zjistit více o tom, jak efektivněji řídit a posilovat vaši firmu. Pak už je to jen o vašich potřebách a našich analyticích, aby pro vás vytvořili analýzu dat a navrhli vhodné řešení.

Nechte nám zde svoje číslo a my se vám ozveme.