GDPR

     General Data Protection Regulation neboli Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Jedná se o novou legislativu EU, která výrazným způsobem zasáhne do nakládání a práce s osobními údaji.  

     GDPR se týká konkrétně EU, a to všech firem, institucí, jednotlivců, ale i online služeb, které zpracovávají data uživatelů, zaměstnanců, zákazníků, klientů či dodavatelů a to napříč odvětvími. Důležité je, že se nařízení bude týkat i společností a institucí, které působí na evropském trhu (např. Google, Facebook).

     GDPR v celé EU vstoupí v platnost 25. 5. 2018. Do této doby musí všichni, kterých se nařízení týká, zrevidovat své informační systémy a postupy nakládání s osobními údaji. 

     Mezi obecné osobní údaje se řadí jménopohlavívěk a datum narozeníosobní stav, ale také IP adresa a fotografický záznam. Vzhledem k tomu, že se GDPR vztahuje i na podnikající fyzické osoby, řadíme mezi osobní údaje i tzv. organizační údaje, kterými jsou například e-mailová adresatelefonní číslo či různé identifikační údaje vydané státem.

     Zpracováváte data? Jaké jsou vaše povinnosti?

     Nařízení nově zavádí tzv. princip zodpovědnosti, který spočívá v povinnosti správců a zpracovatelů údajů, bez ohledu na jejich velikost nebo počet zaměstnanců, zavést technická, organizační a procesní opatření za účelem prokázání souladu s principy GDPR. Uplatnění principu zodpovědnosti bude představovat pro podnikatele nemalé časové a finanční investice. Ty se budou týkat zejména těchto oblastí:

     • implementace záměrné a nezbytné ochrany dat

     • vypracování posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

     • jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů neboli DPO

     • zavedení tzv. pseudonymizace osobních údajů

     • vedení záznamů o činnostech zpracování

     • konzultace s dozorovým orgánem před samotným zpracováním osobních údajů

     Jak jste na tom vy?
     Máte přehled nad tím, které dokumenty a která data mohou na jaké oddělení a co se s nimi děje v průběhu jejich životního cyklu? Jakým způsobem je zajištěna jejich archivace a záloha? Kolik může stát případný únik dat či ztráta dokumentu? Máte správně nastavené procesy zálohování a případné obnovy dat? A opravdu vše probíhá správně, nebo jsou to jen sepsaná pravidla?

     Zabezpečení a monitoring koncových stanic a serverů

     Pomocí software pro zabezpečení a monitoring koncových stanic vám pomůžeme s víceúrovňovým auditem práce vašich zaměstnanců. Umíme uhlídat odnášení důležitých dat, upozornit na neefektivní či nebezpečnou činnost vašich pracovníků v pracovní době. V kombinaci s prvky aktivního zabezpečení může toto předejít zbytečným škodám společnosti. Pokud vás zajímá více, rádi vám představíme nejčastější scénáře a zkušenosti z praxe.

     Zabezpečení a monitoring síťového provozu

     Chcete zajistit co nejlepší bezpečnost vaší síti? A jelikož ne všem hrozbám se lze efektivně bránit, tak minimalizovat ztráty při případném napadení? Monitorovat provoz na síti a označovat na základě statistik nestandardní provoz činnosti? Máme několik scénářů a softwarových nástrojů, které jsou v této oblasti velice ceněnými pomocníky.

     Nechte nám zde svoje číslo a my se vám ozveme.